bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Marta Wyka, Wstęp, w: K.I. Gałczyński, Wybór poezji, oprac. M. Wyka, wyd. 5 uzupełnione, BN, s. I, nr 189.

Jan Błoński, Konstanty Ildefons Gałczyński, w: tegoż, Poeci i inni, Wydawnictwo Literackie, Karaków1956.

Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1998.
  Dowiedz się więcej
1  Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
2  Wykaz publikacji (wybór)
3  Śmierć inteligenta - analiza i interpretacjaKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia


    Tagi: